Bref

Prečo moja toaleta nesplachuje?

Aj keď o tom neradi hovoríme, väčšina z nás trávi na toalete pomerne dosť času a, či už v dobrom alebo v zlom, väčšinou sme tu sami a v tichosti premýšľame. Prečo teda nevyužiť tento najzaručenejší „čas pre seba“ čo najlepšie a nepremeniť kúpeľňu na kachličkový chrám pokoja... a záchod na porcelánový trón. Vyskúšajte týchto sedem tipov, vďaka ktorým si vychutnáte každý pobyt na toalete.

Krása splachujúcej toalety spočíva v jej jednoduchosti. Nie je to žiadny zložitý mechanizmus a keď niečo nefunguje poriadne, väčšinou to zvládnete bez väčšej námahy opraviť aj sami.

Splachovacie tlačidlá.

Ako funguje splachovanie toalety

Moderná splachujúca toaleta má dva základné komponenty – nádržku a sifón (zvyčajne v tvare písmena U). Sifón oddeľuje toaletu od zvyšku miestnosti a bráni prenikaniu pachov a plynov z kanalizácie, s ktorou je prepojený. Nádržka je nádoba, v ktorej sa zhromažďuje veľké množstvo vody, ktorá potom veľkou rýchlosťou preteká cez sifón. Gravitačná sila takéhoto veľkého objemu vody, ktorý pretečie WC misou, pretlačí celý jej objem cez sifón až do kanalizácie a zanechá v potrubí čistú vodu, pripravenú pre ďalšieho návštevníka. Tajomstvom správneho fungovania splachovacieho mechanizmu je teda rýchle uvoľnenie veľkého množstva vody do WC misy. Každá prekážka, ktorá zabráni tomuto uvoľneniu, môže viesť k nedostatočnému spláchnutiu.
Nádržka.

Prečo moja toaleta poriadne nesplachuje? – slabé spláchnutie

Ak sa pri spláchnutí WC misa nevyčistí, je pravdepodobné, že sa buď neuvoľňuje dostatočné množstvo vody alebo sa voda uvoľňuje príliš pomaly. Prvé miesto, ktoré by ste mali v oboch prípadoch skontrolovať, je nádržka. Pozrite si hladinu vody. Po naplnení nádržky by mala siahať po spodok prietokovej trubky. Ak je hladina príliš nízka, môžete ju jednoducho upraviť. Prítok vody do nádržky je regulovaný ventilom pripojeným k plaváčiku. Bod, v ktorom plaváčik zastaví prívod vody, je možné nastaviť (zvyčajne pomocou skrutky alebo otočného prvku na ventile). Upravte ho tak, aby plaváčik s ramenom stúpli vyššie predtým, než uzavrú prívod vody. Ak to nepomôže, znamená to, že je plaváčik deravý alebo ventil pokazený. V oboch prípadoch je potrebné danú časť vymeniť, takže možno budete potrebovať pomoc odborníka.
Vnútro nádržky toalety.

Prečo moja toaleta poriadne nesplachuje? – veľmi slabé alebo žiadne spláchnutie

Ak toaleta nesplachuje vôbec, je pravdepodobné, že nastal problém niekde v rámci základného splachovacieho mechanizmu v nádržke. Pri spláchnutí rúčka zatlačí na rameno, ktoré má na konci retiazku. Táto retiazka je spojená s vypúšťacím ventilom naspodku nádržky, ktorý sa následne nadvihne a vypustí vodu cez spodný otvor. Po vypustení vody splachovací ventil dosadne späť na miesto a hmotnosť novej vody pritekajúcej do nádržky ho pritlačí a uzavrie. Ak tento proces nefunguje, znamená to, že niektorý zo základných komponentov je poškodený alebo zle nastavený. Jednou z príčin môže byť, že rúčka je uvoľnená alebo nekladie dostatočný odpor. Hoci ide o jednoduchý komponent, s jeho správnym nastavením a sprevádzkovaním sa niekedy treba trochu pohrať.

Ak chybou nie je kontakt medzi rúčkou a splachovacím mechanizmom, ďalšou vecou, ktorú by ste mali skontrolovať, je retiazka. Dĺžku retiazky v nádržke môže byť potrebné nastaviť. Mala by byť trochu voľná, avšak nie príliš. Znova to závisí od typu toalety, ale jej nastavenie by nemalo byť zložité. A nakoniec to môže byť splachovací ventil, ktorý je potrebné vymeniť. Vo výnimočných prípadoch sa môže opotrebovať alebo uvoľniť, takže prestane tesniť a nádržka sa medzi jednotlivými spláchnutiami nemôže poriadne naplniť.

Prečo moja toaleta po spláchnutí preteká?

Možno o niečo menšou pohromou je toaleta, v ktorej voda neprestáva tiecť – aj to je však pomerne otravné a navyše neekonomické. Vo väčšine takýchto prípadov problém spôsobuje privysoká hladina vody v nádržke, ktorá preto sústavne preteká do prietokovej trubky. Tento problém väčšinou spôsobuje zvýšený vodný tlak v celom systéme na rozvod vody vo vašej budove. Tento problém však môžete vyriešiť jednoducho tým, že upravíte polohu ramena plaváčika na ventile, ako je popísané vyššie (pozrite časť o slabom splachovaní). Oveľa zriedkavejšie sa stáva, že tento problém spôsobuje pretekajúci splachovací ventil. V takom prípade je potrebné splachovací ventil vymeniť. Splachovacie ventily nie sú drahé a ich výmenu zvládne takmer každý. Stačí, ak odstavíte vodu a spláchnutím nádržku úplne vypustíte. Potom odstránite starý opotrebovaný ventil a nahradíte ho novým. Ak sa vám táto práca zdá príliš špinavá, nehanbite sa zavolať inštalatéra.
Splachuje vaša toaleta slabo, vôbec alebo po spláchnutí preteká? Zachovajte pokoj – zvyčajne sa to dá ľahko opraviť.
Splachovanie toalety